Mänskliga rättigheter för barn

Subtitle: ett informationsmaterial om FN:s konvention om barnets rättigheter
Language: Swedish
Published: 2000
Classification: Oc.01

Work information