Vad tycker Botkyrkaborna om biblioteken?

Hösten 2017 genomförde vi en brukarundersökning. Det visade sig att Botkyrkaborna är mycket nöjda med biblioteken, men önskar bättre öppettider och fler föredrag.

Under hösten genomfördes en enkät till besökare på våra sex bibliotek. Det var 320 personer som svarade. Det visade sig att 90 procent var nöjda eller mycket nöjda med biblioteken.

Enkäten visade också att de flesta av våra besökare känner sig välkomna, bra bemötta och trygga på biblioteken. Däremot är de något mindre nöjda med tryggheten utanför biblioteket, möjligheterna att påverka samt öppettiderna.

Bemötandet från personalen får ett mycket högt betyg på alla bibliotek.

När det gäller tillgången till böcker på de språk som besökarna önskar får biblioteken ett högt betyg. Män ger ett lägre betyg än kvinnor.

Vad gäller om biblioteken har bra program och aktiviteter på de språk som önskas, så skiljer resultaten mycket mellan stadsdelarna där Tullinge har högst betyg och Hallunda har lägst. Män ger även här ett lägre betyg än kvinnor.

De digitala tjänsterna som används är främst bibliotekets webbplats. Där lånar man om böcker, söker böcker och ställer sig i kö. Webbplatsen har lika många digitala besökare per år som ett stort fysiskt bibliotek.

Den aktivitet som flest gör på biblioteket är att låna böcker eller annat. Att läsa tidningar, studera och använda dator är andra aktiviteter som många ägnar sig åt.

 

Några önskemål som kom fram i enkäten

”Flera öppna föredrag/föreläsningar”

”Hålla biblioteket öppet lite längre”.

”Fler datorer för att fler personer ska kunna göra läxor samtidigt”.

”Se till att det är lägre ljudnivå oftare. Det värsta jag vet är när jag sitter och pluggar medan folk är högljudda i bakgrunden”.

 

Vad har biblioteken hittills gjort för att uppfylla önskemålen från enkäten?

Möjligheterna att påverka försöker vi att lyfta i olika sammanhang. Bland annat genom projektet Du bestämmer som har stärkt demokrati i fokus.

Öppettiderna är svåra att öka generellt. Men vi har sett över vilka tider biblioteken är öppna under sommaren och förändrat dem på ett sätt som vi tror ska passa våra besökare bättre än förra sommaren. Vad gäller Fittja och Tullinge bibliotek har små justeringar i de ordinarie öppettiderna gjorts underhösten/vintern.

Under 2018 arbetar vi med projekt för att utveckla arbetet med litteratur på olika språk. Vi kommer också att utöka vårt arbete gentemot fritidsgårdarna, skapa minibibliotek, och gentemot familjer med småbarn.

Nya Fittja bibliotek, som öppnar 2019, kommer att ha fler tysta studieplatser.

 

Mer om enkäten

Flest kvinnor svarade, 70 procent. Det var flest svarande på Tullinge och Tumba bibliotek. De flesta har bott över 10 år i Botkyrka. Nästan hälften besöker biblioteken flera gånger i veckan.

Tags:

Monday, April 16, 2018