Vad ska huset heta?

Hjälp oss att hitta ett passande namn till vår nya mötesplats på Tumba torg! Huset som samlar Biblioteket, Fritidsbanken, Medborgarkontoret och X:etmuseet under ett och samma tak. Vad kallar man en mötesplats som rymmer så många funktioner och möjligheter? Vad tycker du att huset ska heta?

Så här gör du:

Mejla ditt namnförslag till tycktill.bibliotek@botkyrka.se eller lägg det i en av våra Tyck till-lådor på nya mötesplatsen på Tumba torg 105.

Senast den 1 juni behöver vi ditt förslag.

Skriv gärna en kort motivering, varför huset ska heta så? Och ange (om du vill) ditt namn och kontaktuppgifter.

ALLA är välkomna att lämna förslag.

Vad ska huset heta?

När man namnger ett hus behöver man tänka på några saker.

Namnet ska:

• Vara lätt att uppfatta och minnas

• Vara lätt att skriva

• Inte kunna förväxlas, dvs vara unikt i regionen

• Inte inbjuda till löje eller ge anledning till mindre behagliga associationer

Invigningen hösten 2021

Audience:

Tags:

Written by: Jessica Andersson Jonson Monday, May 9, 2022