Tack för att du tyckte till om oss!

Hösten 2019 fick ni som besökte oss tycka till om oss i en undersökning. Vi fick över 2000 svar totalt för kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter.

En av de saker som kom fram och som vi kommer att jobba med är att vi kommer att göra det tydligare hur du som besökare kan vara med och påverka biblioteken.

Fler resultat

  • En majoritet är nöjda med  biblioteken.
  • Nästan alla besökare är nöjda med bemötandet av personalen på biblioteken.
  • Minst nöjd är man med öppettiderna.
  • Besökarna anser i mycket stor utsträckning att man får den hjälp som man behöver av personalen. 
  • Besökarna känner sig mycket trygga på biblioteken. Kvinnorna gör det i något stötte utsträckning än männen.
  • Besökarna anser i hög utsträckning att det finns böcker som passar på det språk som man vill läsa på. Kvinnorna anser det i större utsträckning än männen.
  • Besökarna anser i hög grad att man kan vara med och påverka vad som finns och vad som görs på biblioteket om man vill.
  • Enkäten på biblioteken besvarades av totalt 384 personer. Fler kvinnor än män har svarat.  

Vi är mycket glada för att ni hjälper oss att bli bättre! Tack!


Tags:

Tuesday, April 21, 2020