Modersmålsvecka - utställning

Utställning

Datum

19 februari måndag
23 februari fredag
2018-02-19 till 2018-02-23.

Se utställningen av barn som deltar i modersmålsundervisning i flera språk under hela veckan på Tumba bibliotek!