Valet 2022: Tema demokrati

Aktivitet

Valt tillfälle

2022-09-06 16:15 till 17:30.
06 september tisdag
Datum 16:15 – 17:30

Fittja bibliotek bjuder in till tre temadagar kring demokrati och det svenska valet!

31 maj kl.16.15

Civil Right Defenders informerar om demokrati och mänskliga rättigheter.

14 maj kl.16.15

Torbjörn Arzt är lärare i samhällskunskap och historia på S:t Botvids gymnasium i Hallunda med elever på nationellt program samt elever på språkintroduktion. Han kommer att prata om demokratifrågor och det svenska valsystemet.

6 september kl.16.15

Botkyrka kommuns Demokratiutvecklare och valinformatörer pratar om valet och hur man kan göra sin röst hörd.

Biblioteket bjuder på fika!

  1. 2022-09-06 16:15 till 17:30.
    06 september tisdag
    Datum 16:15 – 17:30