Sagostund på Hallundas bibliotek

Kom på sagostund och följ med till böckernas värld!

Kostnad: Gratis
Målgrupp: Pedagoger, Barn 3-6

Varje tisdag klockan 10.00 berättas sagor för barn 3-6 år.

Från 17 januari till 30 maj med undantag för lov/helgdagar.

Förskolegrupper anmäler sig till Annette, barnbibliotekarie i Hallunda: 070-8814761

Välkomna!