Datorhandledning – drop in

Aktivitet

Kom och få stöd med att använda datorn!

  • Word
  • mail
  • CV
  • sökmotorer t.ex. Google

Välkommen!