Datorhandledning – drop in

Kom och få stöd med att använda datorn!

Målgrupp: Unga vuxna 18-25, Studerande, Vuxna, Seniorer
  • Word
  • mail
  • CV
  • sökmotorer t.ex. Google

Välkommen!