Biblioterapeutisk bokcirkel

Aktivitet

Valt tillfälle

2023-01-23 17:30 till 18:45.
23 januari måndag
Datum 17:30 – 18:45

Kommande tillfällen

  1. 2023-04-03 17:30 till 18:45.
    03 april måndag
    Datum 17:30 – 18:45
Visa alla

Vill du utifrån olika texter och teman samtala med andra om vad läsningen väcker hos dig?

Du väljer själv hur personlig du vill vara. Samtalsledare är bibliotekarie vidareutbildad inom biblioterapi.

Biblioteket bjuder på fika. Du får låna ett exemplar av boken vi läser.

För mer information och intresseanmälan: nova.gullberg-zetterstrand@botkyrka.se

  1. 2023-04-03 17:30 till 18:45.
    03 april måndag
    Datum 17:30 – 18:45