Mänskliga rättigheter i fokus

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

För att kunna hävda alla människors lika värde gäller det att sätta mänskliga rättigheter före tillfälliga svängningar i politik och opinion. Mänskliga rättigheter syftar till att alla människor ska få möjlighet att leva ett drägligt liv.

Vill du lära dig mer om vad de mänskliga rättigheterna innebär och innehåller? Låna någon av de här böckerna hos oss. Vi har ännu fler än de som syns i listan. Sök gärna på mänskliga rättigheter i sökrutan!

 1. Mänskliga rättigheter

  Undertitel: en introduktion
  Av: Fisher, David I
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2015
  Klassifikation: Statskunskap och politik
  Finns som: Bok
 2. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis

  Undertitel: en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna
  Av: Danelius, Hans
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2007
  Klassifikation: Statskunskap och politik
  Finns som: Bok
 3. Mänskliga rättigheter för barn

  Undertitel: ett informationsmaterial om FN:s konvention om barnets rättigheter
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2000
  Klassifikation: Statskunskap och politik
  Finns som: Bok
 4. Mänskliga rättigheter

  Undertitel: barnets rättigheter : en lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter
  Av: Falk, Lena Erika
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2004
  Klassifikation: Statskunskap och politik
  Finns som: Bok
 5. Mänskliga rättigheter - barnets rättigheter

  Undertitel: en lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter
  Av: Falk, Lena Erika
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2007
  Klassifikation: Statskunskap och politik
  Finns som: Bok
 6. De mänskliga rättigheternas väg

  Undertitel: genom historien och litteraturen
  Av: Bring, Ove
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2011
  Klassifikation: Allmän idé- och lärdomshistoria
  Finns som: Bok
 7. Omänskliga rättigheter

  Undertitel: en antologi om flyktingar och papperslösas situation i Sverige
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2012
  Klassifikation: Sociala frågor och socialpolitik
  Finns som: Bok
 8. Lika i värde och rättigheter

  Undertitel: om mänskliga rättigheter
  Av: Hedlund Thulin, Kristina
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2008
  Klassifikation: Statskunskap och politik
  Finns som: Bok
 9. Rättigheternas epok

  Av: Bobbio, Norberto
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2001
  Klassifikation: Statskunskap och politik
  Finns som: Bok
 10. Alla barns rätt

  Undertitel: en bilderbok om Barnkonventionen
  Av: Stalfelt, Pernilla
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2010
  Klassifikation: Statskunskap och politik
  Finns som: Bok

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Anna-Stina Takala den 24 oktober 2016