8 mars - för kvinnors rättigheter och fred

Biblioteken uppmärksammar internationella kvinnodagen.

1977 antog FN resolutionen som utropar 8 mars till FN-dag för kvinnors rättigheter och internationell fred.

Kvinnodagen riktar uppmärksamheten mot ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Livsvillkoren för kvinnor kännetecknas av att de är sämre än mäns, oavsett land, hudfärg, klass, eller någon av de andra grunderna som finns uppräknade i FN:s dokument.

Boktips!

“True resistance begins with people confronting pain...and wanting to do something to change it.” Bell Hooks
Författaren, professorn och aktivisten Bell Hooks (1952-2021) var en av den amerikanska feminismens förgrundsgestalter.

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Jessica Andersson Jonson den 4 mars 2022