Hållbar utveckling

När vi tänker på en framtid där alla har det bra, tänker vi ofta på hållbar utveckling. Ur ett både ekologiskt och socialt perspektiv.

Social hållbarhet är ett begrepp med ursprung i Brundtlandkommissionens rapport "Our common future". Rapporten definierar hållbar utveckling som

En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Brundtlandkommissionen poängterar att hållbar utveckling har både ekonomiska som ekologiska, sociala och kulturella aspekter. Till exempel är jämlikhet viktigt för social hållbarhet.

Här ger vi tips på böcker där du kan läsa vidare om detta viktiga ämne.

 1. Hållbar utveckling

  Undertitel: människa, miljö och samhälle
  Av: Persson, Christel
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2015
  Klassifikation: Miljöfrågor och Naturskydd
  Finns som: Bok
 2. Vårt gemensamma ansvar

  Undertitel: så guidar ISO 26000 din verksamhet mot hållbar utveckling : [praktikfall, idéer och inspiration kring socialt ansvarstagande]
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2010
  Klassifikation: Företagsekonomi
  Finns som: E-bok
 3. Det förflutna i framtidens stad

  Undertitel: tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2014
  Klassifikation: Samhälle
  Finns som: E-bok
 4. Modeslavar

  Undertitel: den globala jakten på billigare kläder
  Av: Kärnstrand, Moa
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2016
  Klassifikation: Textil- och beklädnadsindustri
  Finns som: Bok
 5. Hållbar marknadsföring

  Undertitel: hur sociala, miljömässiga och ekonomiska hänsynstaganden kan bidra till hållbara företag och marknader
  Av: Ottosson, Mikael
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2013
  Klassifikation: Företagsekonomi
  Finns som: Bok
 6. Stadsutveckling - vad är det?

  Undertitel: 128 sidor erfarenheter och metoder
  Av: Lindholm, Teresa
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2011
  Klassifikation: Samhälle
  Finns som: Bok
 7. Olja för blåbär

  Undertitel: energi, makt och hållbarhet
  Av: Landgren, Johan
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2015
  Klassifikation: Teknik, Industri, Kommunikationer
  Finns som: Bok
 8. Välfärd utan tillväxt

  Undertitel: så skapar vi ett hållbart samhälle
  Av: Jackson, Tim
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2011
  Klassifikation: Ekonomisk teori
  Finns som: Bok

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Anna-Stina Takala den 20 februari 2017