Filmer om åldrande och ålderdom som utmanar åldersrelaterade normer och hierarkier

Ageismens historiska grunder och dess påverkan i visuella representationer

Hollywoods ungdomsbesatta konsumtionskultur skyddade länge sina tittare från att exponeras för åldrande i någon som helst form eftersom det sågs som extremt olustigt och estetiskt svårskildrat. Fram till 1950-talet var de få referenser som gjordes till åldrande och hög ålder nedvärderande och på gränsen till öppet hån.

Endast stora regissörer som Akiro Kurosawa, Ingmar Bergman, Alain Renais, Vittorio De Sica lyckades att på ett komplett sätt porträttera åldrande personers belägenhet. Smultronstället av Ingmar Bergman och Umberto D. av Vittorio De Sica fick status av att vara de första filmerna som bearbetade hur villkoren för åldrande ser ut och dess psykologiska effekter. Dessa filmer gick bortom det samtida samhällets bekvämlighetszon och signalerade att det faktiskt kunde vara möjligt att komma över rädslan och fördomarna som omgärdar ålderdomen och skapade en humaniserande bild av åldrandet.

Film utgör en viktig del i vår kulturella miljö där vi socialiseras in i vad vi faktiskt vet om åldrandet. Varje film som har en individuell berättelse om åldrande och ålderdom har också en kollektiv berättelse om den politiska, ekonomiska och sociala verkligheten av att åldras vid en särskild tid och plats.

Filmer demonstrerar hur åldrandet samspelar med andra sociala kategorier såsom kön, etnicitet klasstillhörighet och så vidare samt informerar oss om sociala normer om hur man ska bete sig runt och relatera till äldre människor och kanske främst hur vi ska tänka om oss själva hur vår position i samhället förändras i takt med att vi blir äldre.

Filmhistorien genomsyras av att ”narrative of decline”, det vill säga en kronologisk, biologisk, psykologisk och social process av förfall, bestämt hur äldre personer gestaltats. ”Narrative of decline” leder till en ökning av stereotypiska representationer där äldre medikaliseras, porträtteras som skrämmande, klassificeras som underordnade och beroende av andra samt ett osynliggörande av andra identitetsmarkörer. Den här processen är även uteslutande beskriven som ett förlopp präglat av förlust. Äldre förnekas kategoriskt möjligheter att växa och utvecklas.

”Narrative of decline” kan härledas tillbaka till Upplysningen där hög ålder omdefinierades som en tid i livet skild från andra åldrar, en tid karakteriserad av oundvikligt fysiskt förfall såväl som försämrad moral. Den här synen förstärktes under 18- och 1900 talet då jurister, byråkrater och lagstiftare i kvantifikationens namn krävde specifika numeriska åldrar för att tillskriva individer särskilda plikter och rättigheter, här institutionaliserades begreppet kronologisk ålder.

Kronologisk ålder är i sig en social konstruktion som medvetet homogeniserar och är fylld av stereotypiska idéer och antaganden om våra liv vår smak vårt beteende och våra förmågor. Idéer om likheter och skillnader spreds och ledde till konstruktionen av åldersgränser och kategorier, därmed skapades ett kategoriskt underordnade och marginalisering.

I vår filmtipslista hittar du karaktärer som utvecklar nya identiteter och sätt att bli äldre på ett kroppsligt, mentalt och själsligt plan. Vi ser dem bygga nya relationer till och visa omsorg om nya människor och omskapa sig själva. Vi bevittnar hur de utmanar åldershierarkier, tar tillbaka sin auktoritet, sin status, sitt självbestämmande och får erkännande för sina sociala och kulturella bidrag.

De här filmerna utgör motbilder till de filmer som insisterar på ett ensidigt fokus på de äldres sköra kroppar, ensamhet, osäkerhet, nedåtgående klassresa, och fattigdom. De förmedlar istället upplevelser där äldre besitter känsla av kontroll och socialt engagemang genom att delta i aktiviteter och ha ansvar. På det här viset trotsar de här representationerna den djupt rotade övertygelsen om att de sista stadierna av livet ska ägnas åt reflektion snarare än handling.

Av: Nilay Yelkenci

Referenser:

Bytheway, Bill 2005. “Ageism and Age Categorization.” Journal of Social Issues 61, no. 2:361-374

Cohen-Shalev, A. 2009. Visions of Aging: Images of the Elderly in Film

Gravagne, P. 2013. The Becoming of the Age Cinematic Visions of Mind, Body and Identity in Later Life

 1. Gran Torino

  Språk:
  Engelska Svenska Flerspråkigt verk
  Publiceringsår: 2009
  Klassifikation: Engelsk film och tv
  Finns som: DVD
 2. An

  Undertitel: Under körsbärsträden
  Språk:
  Japanska Svenska
  Publiceringsår: 2016
  Klassifikation: Japansk film och tv
  Finns som: DVD
 3. Le Havre

  Undertitel: Mannen från Le Havre
  Språk:
  Franska Svenska
  Publiceringsår: 2012
  Klassifikation: Fransk film och tv
  Finns som: DVD
 4. The best exotic Marigold Hotel

  Undertitel: for the elderly & beautiful = Hotell Marigold
  Språk:
  Engelska Svenska Flerspråkigt verk
  Publiceringsår: 2012
  Klassifikation: Engelsk film och tv
  Finns som: DVD
 5. Umberto D

  Undertitel: un film
  Språk:
  Italienska Svenska Norska Danska Finska
  Publiceringsår: 2007
  Klassifikation: Italiensk film och tv
  Finns som: DVD
 6. 45 years

  Undertitel: 45 år
  Språk:
  Engelska Svenska Danska Norska Finska
  Publiceringsår: 2016
  Klassifikation: Engelsk film och tv
  Finns som: DVD
 7. Gloria

  Språk:
  Spanska Svenska Finska Danska Norska
  Publiceringsår: 2014
  Klassifikation: Spansk film och tv
  Finns som: DVD
 8. Up

  Undertitel: Upp
  Språk:
  Engelska Svenska Flerspråkigt verk
  Publiceringsår: 2010
  Klassifikation: Engelska tecknade serier
  Finns som: DVD

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Amra Hasanov den 21 december 2016