Språk, symbol och färg tar plats i nya biblioteket i Fittja

Nya Fittja bibliotek med ett moderniserat och mer inkluderande biblioteksrum. Bibliotek Botkyrka har utvecklat ett nytt hyllsystem som gör det enklare att hitta rätt för besökaren.

–Vår förhoppning är att sänka trösklarna i biblioteket genom det nya hyllsystemet som kommunicerar med färg, symboler och text. Vi lyfter fram Botkyrkas alla språk i rummet då språken kommer finnas tillsammans i varje kategori, säger Marie Johansen, verksamhetschef Bibliotek Botkyrka. I Botkyrka talas fler än 100 språk.

Det nya systemet för hylluppställning bygger på klartext och grundar sig i en studie som gjordes av en extern konsult på uppdrag av Bibliotek Botkyrka hösten 2017. Systemet jämställer facklitteratur oavsett språk inom varje ämnesavdelning. Först kommer böcker på amhariska, sedan arabiska, bosniska och så vidare.

Varje avdelning har en egen färg och en symbol, vilka är unikt framtagna för det nya systemet, som fungerar oavsett om SAB eller Dewey ligger i bakgrunden som klassifikationssystem. Det nya klartextsystemet kommer successivt att införas på Botkyrkas alla bibliotek, med början i Fittja.

fittja bibliotek och botkyrka konsthall

Det nya biblioteket i Fittja delar lokal med nya Botkyrka konsthall och invigs lördag 18 maj. 

–Vi har verkligen längtat efter bättre förutsättningar att nå Fittjaborna med vår biblioteksverksamhet. Biblioteket i Fittja har länge legat på en undanskymd plats som inte alla hittat till. Nu utökas den publika ytan och vi kan samarbeta med konst, språk och litteratur. Det ska bli så kul att välkomna både nya och tidigare besökare, säger Marie Johansen, verksamhetschef Bibliotek Botkyrka.

Under invigningsdagen bjuds det på blockparty, uppträdanden, samtal, workshops, sagoläsning för barn och mycket mer. Besökarna kommer kunna göra rundvandringar i de nya lokalerna, höra mer om kommande program för verksamheterna, om biblioteket, konstverkstan, Fittjaköket, det nya entrérummet och allt som kommer att ske i huset efter öppningen.

 –Jag gläder mig mycket över att vi nu kan erbjuda en ny plats för kultur, språk, konst och möten för Botkyrkaborna i allmänhet och Fittjaborna i synnerhet. Vi har haft stor hjälp av Fittjas invånare att forma platsen och verksamheten, säger Anja Dahlstedt, kultur- och fritidsdirektör. 

Presskontakt

Lina Höök, kommunikatör, Kultur- och fritidsförvaltningen
lina.hook@botkyrka.se
070-191 86 24

Nya symboler och färger på hyllorna

Frågor och svar 

Varför har Bibliotek Botkyrka infört det nya systemet?

Syftet med det nya hyllsystemet är att göra det enkelt för besökarna att hitta det de söker i biblioteket. Vi har också vårt läsfrämjande uppdrag enligt bibliotekslagen, och vill stimulera till läsning. Genom färger och symboler blir det nu enklare att hitta bibliotekets olika ämnesområden. Det här är att tillgängliggöra biblioteken mer för alla.

Varför görs förändringen där andra språk än svenska kommer före just svenskan? 

Vi har en bibliotekslag som tydligt ger oss ett uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska. I Botkyrka talas fler än 100 språk. Genom att följa lagen kan vi skapa mer angelägna biblioteksrum för våra invånare. 

Vad tror ni att systemet kommer att få för effekt? 

Språken står i alfabetisk ordning, där de andra språken än svenska och engelska tidigare har stått för sig. Att som individ hålla sina modersmål vid liv genom t ex läsning är viktigt för identiteten, men också för utvecklingen av svenska språket. När språken nu kommer närmare varandra i hyllorna, ser vi en möjlighet att locka till läsning på fler språk, och alltså också på svenska.

Var kan jag läsa utredningen som ligger till grund för det nya hyllsystemet?

Den kan du läsa här.

Kommer systemet att utvärderas?

Ja, när det har funnits på plats i 6-12 månader. Personal och besökare kan då bidra till att göra en bedömning av hur systemet fungerar på lång sikt. Mindre justeringar i systemet görs löpande.

Tags:

Thursday, May 9, 2019