Reservationer under sommaren

Har du en bok som du väntar på? Under juli-augusti kan det ta lite längre tid än vanligt att få reserverade böcker.

Du får e-post eller sms när din bok finns att hämta. Kom ihåg att uppdatera dina kontaktuppgifter på Mina sidor för att få information från oss.

Tags:

Friday, July 10, 2020