Rökfria entréer vid biblioteken

Från 1 juli 2019 finns en ny tobakslag. Det betyder att fler miljöer i kommunen nu blir rökfria. Du får inte längre röka vid entrén till våra bibliotek i Botkyrka.

Lagen gäller tobak och liknande produkter. Tänk på att hålla avstånd till biblioteksentréerna, om du behöver röka.

Ordförklaring

Med tobak menas: cigaretter, rulltobak, tobak för vattenpipa. Andra tobaksvaror för rökning som cigarrer och piptobak samt rökfria tobaksvanor som snus och tuggtobak.

Med liknande produkter menas: elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning, vattenpipor samt ”njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak”. Till ”njutningsmedel” räknas t.ex. elektroniska cigaretter som inte innehåller nikotin och därför inte är att betrakta som elektroniska cigaretter i lagens mening.

Tack för att du hjälper oss att hålla biblioteken rökfria!

Läs mer på Botkyrka.se. 

Tags:

Monday, July 1, 2019