Om oss

I Botkyrka kommun finns sex bibliotek. Biblioteken ligger i Alby, Fittja, Hallunda, Tullinge, Tumba och Vårsta.

Alla bibliotek i Botkyrka är formade i nära samspel med sina närområden. Verksamheten i Bibliotek Botkyrka ska genomsyras av demokrati, jämställdhet och yttrandefrihet. Biblioteken är mötesplatser.

Vi utgår från ett interkulturellt förhållningssätt och ser invånaren som medaktör. Genom omvärldsorientering, experiment och nyskapande blir vi en biblioteksverksamhet i linje med Botkyrka kommuns devis ”långt ifrån lagom”. Vi utgår från att det är en styrka att äga flera språk.

Här hittar du information om Bibliotek Botkyrka på fler språk.Styrdokument

Bibliotek styrs av nationella och lokala planer, riktlinjer och lagar. Här nedanför kan du läsa Botkyrka kommuns biblioteksprogram, Bibliotek Botkyrkas verksamhetsplan, inköps- och fjärrlånepolicy och interkulturella handlingsplan.

Biblioteksprogram 2018-2022

Biblioteksprogrammet är kommunens lagstadgade biblioteksplan. 

I Biblioteksprogram för Botkyrka kommun synliggörs hur biblioteken möjliggör kunskap, läsutveckling och läslust, kulturskapande och deltagande för människor i alla olika livsskeden. I programmet fastställs riktningen för de olika bibliotekstyperna i det arbetet.

Vision för Bibliotek Botkyrka

Folkbiblioteken i Botkyrka, Bibliotek Botkyrka, är en motor i arbetet med lokal demokratiutveckling, mänskliga rättigheter och interkulturalitet i Botkyrka. Biblioteksverksamheten ska verka för ett långsiktigt hållbart samhälle genom att bidra till att minska ojämlikhet och möjlighetsskillnader.

Biblioteken skapar interkulturella möten, bidrar till höjd kunskapsnivå och verkar för ökad folkhälsa.

Läs mer om visionen i Biblioteksprogrammet!


Verksamhetsplan 2018Riktlinjer för inköp, fjärrlån och gallring av medier inom Bibliotek Botkyrka

 

Interkulturell handlingsplan 

Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022

Verksamhetsplan 2018

Biblioteksprogram klartext

 

 

Kontakta biblioteken


Kontaktuppgifter till verksamhetschef och enhetschefer

Marie Johansen
Verksamhetschef för Bibliotek Botkyrka
marie.johansen@botkyrka.se

Raymond Peroti
Tf enhetschef för biblioteken i Hallunda, Fittja Alby 
raymond.peroti@botkyrka.se

Helena Berhan

Enhetschef för biblioteket i Tullinge, Tumba och Vårsta 
Helena.Berhan@botkyrka.se 

  1. Tyck till!

    Dina åsikter är värdefulla för oss. Hjälp oss bli bättre!

  1. Fördjupat om Bibliotek Botkyrka

    Vill du veta mer om Bibliotek Botkyrka? Här finns studier och uppsatser, som är skrivna med våra bibliotek som utgångspunkt.