Om oss

Bibliotek Botkyrka

I Botkyrka kommun finns sex bibliotek. Biblioteken ligger i Alby, Fittja, Hallunda, Tullinge, Tumba och Vårsta.

Alla bibliotek i Botkyrka är formade i nära samspel med sina närområden. Verksamheten i Bibliotek Botkyrka ska genomsyras av demokrati, jämställdhet och yttrandefrihet.

Vi utgår från ett interkulturellt förhållningssätt och ser invånaren som medaktör. Genom omvärldsorientering, experiment och nyskapande blir vi en biblioteksverksamhet i linje med Botkyrka kommuns devis ”långt ifrån lagom”. Vi utgår från att det är en styrka att äga flera språk.

Här hittar du information om Bibliotek Botkyrka på fler språk.


Styrdokument

Bibliotek styrs av nationella och lokala planer, riktlinjer och lagar. Här nedanför kan du läsa Botkyrka kommuns biblioteksprogram, Bibliotek Botkyrkas verksamhetsplan, inköps- och fjärrlånepolicy och interkulturella handlingsplan.

Biblioteksprogram 2018-2022

Biblioteksprogrammet är kommunens lagstadgade biblioteksplan. 

I Biblioteksprogram för Botkyrka kommun synliggörs hur biblioteken möjliggör kunskap, läsutveckling och läslust, kulturskapande och deltagande för människor i alla olika livsskeden.

Från de små barnen, där folkbiblioteket bidrar till språkutveckling på öppna förskolan, till skoleleven som får stöd i att utveckla läs- och informationsfärdigheter i skolbiblioteket, den studerande som tar del av specialsamlingarna om migration på Mångkulturellt centrums bibliotek, den vuxna som deltar i språkcaféer eller datorhandledning på folkbiblioteket, pensionären som får böcker skickade hem till sig.

För att kunna vara den kraft för ett hållbart samhälle som biblioteken kan och ska vara, behöver de samverka sinsemellan. Folkbibliotek, skolbibliotek och specialbibliotek, alla har sin roll att fylla i en gemensam helhet för Botkyrka.

I Biblioteksprogrammet för Botkyrka kommun fastställs riktningen för de olika bibliotekstyperna i det arbetet. Verksamhetsplan 2017 Inköps- och fjärrlånepolicy

 

Interkulturell handlingsplan 

En vuxen och ett barn bläddrar i en bok på biblioteket.


Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022

Verksamhetsplan 2017

 

 

Öppettider

Öppettider idag.

Vill du komma i kontakt med oss? 

Alby bibliotek
alby.bibliotek@botkyrka.se
08-530 629 80


Fittja bibliotek
fittja.bibliotek@botkyrka.se
08-530 629 75


Hallunda bibliotek

hallunda.bibliotek@botkyrka.se
08-530 625 90


Tullinge bibliotek

tullinge.bibliotek@botkyrka.se
08-530 629 20


Tumba bibliotek

tumba.bibliotek@botkyrka.se
08-530 629 31


Vårsta bibliotek
varsta.bibliotek@bibliotek.se
08-530 625 60

Har du en allmän fråga kan du mejla till bibliotek@botkyrka.se


Kontaktuppgifter till verksamhetschef och enhetschefer

Anja Dahlstedt
Verksamhetschef för Bibliotek Botkyrka
Anja.Dahlstedt@botkyrka.se

Marie Johansen
Enhetschef för biblioteken i Hallunda, Fittja Alby 
Marie.Johansen@botkyrka.se

Helena Berhan

Enhetschef för biblioteket i Tullinge, Tumba och Vårsta 
Helena.Berhan@botkyrka.se Vill du jobba hos oss?

Här hittar du våra lediga tjänster.


Vill du veta mer om Bibliotek Botkyrka?

Ta del av studier och uppsatser, som är skrivna med våra bibliotek som utgångspunkt. 


Tyck till!

Tyck gärna till om biblioteket om du har synpunkter eller idéer!