Om oss

Bibliotek Botkyrka

I Botkyrka kommun finns sex bibliotek. Biblioteken ligger i Alby, Fittja, Hallunda, Tullinge, Tumba och Vårsta.

Alla bibliotek i Botkyrka är formade i nära samspel med sina närområden. Verksamheten i Bibliotek Botkyrka ska genomsyras av demokrati, jämställdhet och yttrandefrihet.

Vi utgår från ett interkulturellt förhållningssätt och ser invånaren som medaktör. Genom omvärldsorientering, experiment och nyskapande blir vi en biblioteksverksamhet i linje med Botkyrka kommuns devis ”långt ifrån lagom”. Vi utgår från att det är en styrka att äga flera språk.

Här hittar du information om Bibliotek Botkyrka på fler språk.


Styrdokument

Bibliotek styrs av nationella och lokala planer, riktlinjer och lagar. Här nedanför kan du läsa vår interkulturella handlingsplan, biblioteksplan, och verksamhetsplan.

 

Interkulturell handlingsplan

En av de lokala planer som vi arbetar efter är kommunens interkulturella handlingsplan.

I Botkyrka ser vi mångfald som en rikedom. I biblioteket lyfter vi särskilt fram styrkan i att äga flera språk. Vi vill bidra till att skapa stolthet och höja självkänslan hos flerspråkiga Botkyrkabor.

För att kunna åstadkomma detta behövs ett aktuellt, intressant och mångsidigt utbud av medier på många språk. Biblioteken behöver också vara attraktiva mötesplatser. Den verksamhet som finns på biblioteken ska vara angelägen för Botkyrkas flerspråkiga invånare.

Tröskeln ska vara låg till biblioteken. 

 


Verksamhetsplan

Här kan du läsa Bibliotek Botkyrkas verksamhetsplan för  2017. Inköps- och fjärrlånepolicy

Bilden föreställer två glada barn.

En vuxen och ett barn bläddrar i en bok på biblioteket.Verksamhetsplan 2017

 

 

Öppettider

Öppettider idag.

Vill du komma i kontakt med oss? 

Alby bibliotek
alby.bibliotek@botkyrka.se
08-530 629 80


Fittja bibliotek
fittja.bibliotek@botkyrka.se
08-530 629 75


Hallunda bibliotek

hallunda.bibliotek@botkyrka.se
08-530 625 90


Tullinge bibliotek

tullinge.bibliotek@botkyrka.se
08-530 629 20


Tumba bibliotek

tumba.bibliotek@botkyrka.se
08-530 629 31


Vårsta bibliotek
varsta.bibliotek@bibliotek.se
08-530 625 60

Har du en allmän fråga kan du mejla till bibliotek@botkyrka.se


Kontaktuppgifter till verksamhetschef och enhetschefer

Anja Dahlstedt
Verksamhetschef för Bibliotek Botkyrka
Anja.Dahlstedt@botkyrka.se

Marie Johansen
Enhetschef för biblioteken i Hallunda, Fittja Alby 
Marie.Johansen@botkyrka.se

Helena Berhan

Enhetschef för biblioteket i Tullinge samt Tf enhetschef för biblioteken i Tumba och Vårsta 
Helena.Berhan@botkyrka.se Vill du jobba hos oss?

Här hittar du våra lediga tjänster.


Vill du veta mer om Bibliotek Botkyrka?

Ta del av studier och uppsatser, som är skrivna med våra bibliotek som utgångspunkt. 


Tyck till!

Tyck gärna till om biblioteket om du har synpunkter eller idéer!