Om oss

I Botkyrka kommun finns sex bibliotek. Biblioteken ligger i Alby, Fittja, Hallunda, Tullinge, Tumba och Vårsta.

Alla bibliotek i Botkyrka är formade i nära samspel med sina närområden. Verksamheten i Bibliotek Botkyrka ska genomsyras av demokrati, jämställdhet och yttrandefrihet.

Vi utgår från ett interkulturellt förhållningssätt och ser invånaren som medaktör. Genom omvärldsorientering, experiment och nyskapande blir vi en biblioteksverksamhet i linje med Botkyrka kommuns devis ”långt ifrån lagom”. Vi utgår från att det är en styrka att äga flera språk.

Här hittar du information om Bibliotek Botkyrka på fler språk.Styrdokument

Bibliotek styrs av nationella och lokala planer, riktlinjer och lagar. Här nedanför kan du läsa Botkyrka kommuns biblioteksprogram, Bibliotek Botkyrkas verksamhetsplan, inköps- och fjärrlånepolicy och interkulturella handlingsplan.

Biblioteksprogram 2018-2022

Biblioteksprogrammet är kommunens lagstadgade biblioteksplan. 

I Biblioteksprogram för Botkyrka kommun synliggörs hur biblioteken möjliggör kunskap, läsutveckling och läslust, kulturskapande och deltagande för människor i alla olika livsskeden.

Från de små barnen, där folkbiblioteket bidrar till språkutveckling på öppna förskolan, till skoleleven som får stöd i att utveckla läs- och informationsfärdigheter i skolbiblioteket, den studerande som tar del av specialsamlingarna om migration på Mångkulturellt centrums bibliotek, den vuxna som deltar i språkcaféer eller datorhandledning på folkbiblioteket, pensionären som får böcker skickade hem till sig.

För att kunna vara den kraft för ett hållbart samhälle som biblioteken kan och ska vara, behöver de samverka sinsemellan. Folkbibliotek, skolbibliotek och specialbibliotek, alla har sin roll att fylla i en gemensam helhet för Botkyrka.

I Biblioteksprogrammet för Botkyrka kommun fastställs riktningen för de olika bibliotekstyperna i det arbetet. 


Verksamhetsplan 2018Inköps- och fjärrlånepolicy

 

Interkulturell handlingsplan 

Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022

Verksamhetsplan 2018

Biblioteksprogram klartext

 

 

Kontakta biblioteken


Kontaktuppgifter till verksamhetschef och enhetschefer

Marie Johansen
Verksamhetschef för Bibliotek Botkyrka
marie.johansen@botkyrka.se

Vakant
Enhetschef för biblioteken i Hallunda, Fittja Alby 
Vid frågor, kontakta Marie Johansen

Helena Berhan

Enhetschef för biblioteket i Tullinge, Tumba och Vårsta 
Helena.Berhan@botkyrka.se 

  1. Tyck till!

    Dina åsikter är värdefulla för oss. Hjälp oss bli bättre!

  1. Fördjupat om Bibliotek Botkyrka

    Vill du veta mer om Bibliotek Botkyrka? Här finns studier och uppsatser, som är skrivna med våra bibliotek som utgångspunkt.