Nu knackar biblioteket på - satsning på språkutveckling i Botkyrka!

Bibliotek Botkyrka stärker arbetet med språkutveckling i projektet Bokstart.

Det handlar om att småbarnsfamiljer får hembesök från biblioteket. Barn som fyller sex månader får sin första gåva med utvalda böcker. Bibliotekarierna samtalar också med föräldrarna om fördelarna med att prata, läsa och sjunga med små barn. Syftet med projektet är att barnen ska utveckla sitt språk, det gäller både svenska och andra modersmål.

Projektet Bokstart startar den 1 oktober 2018. Familjer i områdena Storvreten och Norsborg är de som får besök. Det blir totalt tre besök från biblioteket. Om projektet går bra, utvidgas verksamheten till alla delar av kommunen efter tre år.

Liknande projekt i framförallt Storbritannien har visat sig ge goda effekter på barns språkutveckling och läsförmåga. I Södertälje kommun finns också verksamheten sedan tidigare. Projektet är ett samarbete mellan Bibliotek Botkyrka, BVC i Hallunda och Storvreten och utbildningsförvaltningen i Botkyrka. Det bekostas av Statens kulturråd.

Kontakt:
Projektledare Anna-Stina Takala, 0708-891 876
anna-stina.takala@botkyrka.se
Bibliotek Botkyrka   

bokstart

bokstart

  1. Bokstart - läs med ditt lilla barn!

    Artikel Skrivet av: Anna-Stina Takala

    Från hösten 2018 besöker vi från Bibliotek Botkyrka familjer med små barn i hemmet. Vi vill ge er några fina böcker att läsa!

  2. Bokstart

    Innehåll

    Småbarnsfamiljer i Botkyrka får besök av det flerspråkiga biblioteket.

Visa fler...

Taggar:

den 1 oktober 2018