Mänskliga rättigheter i fokus

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

För att kunna hävda alla människors lika värde gäller det att sätta mänskliga rättigheter före tillfälliga svängningar i politik och opinion. Mänskliga rättigheter syftar till att alla människor ska få möjlighet att leva ett drägligt liv.

Vill du lära dig mer om vad de mänskliga rättigheterna innebär och innehåller? Låna någon av de här böckerna hos oss. Vi har ännu fler än de som syns i listan. Sök gärna på mänskliga rättigheter i sökrutan!

 1. Mänskliga rättigheter

  Subtitle: en introduktion
  By: Fisher, David I
  Language:
  Swedish
  Published: 2015
  Classification: Oc.01
  Available as: Book
 2. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis

  Subtitle: en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna
  By: Danelius, Hans
  Language:
  Swedish
  Published: 2007
  Classification: Oc.01
  Available as: Book
 3. Mänskliga rättigheter för barn

  Subtitle: ett informationsmaterial om FN:s konvention om barnets rättigheter
  Language:
  Swedish
  Published: 2000
  Classification: Oc.01
  Available as: Book
 4. Mänskliga rättigheter

  Subtitle: barnets rättigheter : en lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter
  By: Falk, Lena Erika
  Language:
  Swedish
  Published: 2004
  Classification: Oc.01
  Available as: Book
 5. Omänskliga rättigheter

  Subtitle: en antologi om flyktingar och papperslösas situation i Sverige
  Language:
  Swedish
  Published: 2012
  Classification: Ohdf-c
  Available as: Book
 6. Lika i värde och rättigheter

  Subtitle: om mänskliga rättigheter
  By: Hedlund Thulin, Kristina
  Language:
  Swedish
  Published: 2008
  Classification: Oc.01
  Available as: Book
 7. Rättigheternas epok

  By: Bobbio, Norberto
  Language:
  Swedish
  Published: 2001
  Classification: Oc.01
  Available as: Book
 8. Alla barns rätt

  Subtitle: en bilderbok om Barnkonventionen
  By: Stalfelt, Pernilla
  Language:
  Swedish
  Published: 2010
  Classification: Oc.01(yb)
  Available as: Book

Audience:

Tags:

Written by: Anna-Stina Takala Monday, October 24, 2016