Hjälp med språk & läxor

Behöver du hjälp med läxan? Eller vill du träna på ett nytt språk? Här ser du när vi har läxhjälp och språkcafé. Välkommen!

språkcafé broschyr

Broschyr om språkcafé på svenska, arabiska, engelska, dari, turkiska, urdu, tigrinja, och ryska.Språkcafé

Visa fler...