Heartstopper

Boktips från en av våra feriepraktikanter inför prideveckan.

En realistisk bokserie med bra representation av hur queera människor hittar och validerar sig själva inom sitt samhälle och hur lätt men ändå svårt det är för dem att komma ut i dagens samhälle med tanke på hur andra skulle behandla dem och vad det betyder för dem långsiktigt. Den visar också hur svårt det kan vara att vara queer i fel miljö, exempelvis om man bor med en homofob eller är tvungen att spendera väldigt mycket tid där man inte känner sig bekväm med att vara sig själv.

/Nim, feriepraktikant