Hållbar utveckling

När vi tänker på en framtid där alla har det bra, tänker vi ofta på hållbar utveckling. Ur ett både ekologiskt och socialt perspektiv.

Social hållbarhet är ett begrepp med ursprung i Brundtlandkommissionens rapport "Our common future". Rapporten definierar hållbar utveckling som

En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Brundtlandkommissionen poängterar att hållbar utveckling har både ekonomiska som ekologiska, sociala och kulturella aspekter. Till exempel är jämlikhet viktigt för social hållbarhet.

Här ger vi tips på böcker där du kan läsa vidare om detta viktiga ämne.

 1. Hållbar utveckling

  Subtitle: människa, miljö och samhälle
  By: Persson, Christel
  Language:
  Swedish
  Published: 2015
  Classification: Uh
  Available as: Book
 2. Vårt gemensamma ansvar

  Subtitle: så guidar ISO 26000 din verksamhet mot hållbar utveckling : [praktikfall, idéer och inspiration kring socialt ansvarstagande]
  Language:
  Swedish
  Published: 2010
  Classification: Qbiab/DR
  Available as: E-book
 3. Det förflutna i framtidens stad

  Subtitle: tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling
  Language:
  Swedish
  Published: 2014
  Classification: Odgd/DR
  Available as: E-book
 4. Modeslavar

  Subtitle: den globala jakten på billigare kläder
  By: Kärnstrand, Moa
  Language:
  Swedish
  Published: 2016
  Classification: Pjc.05
  Available as: Book
 5. Hållbar marknadsföring

  Subtitle: hur sociala, miljömässiga och ekonomiska hänsynstaganden kan bidra till hållbara företag och marknader
  By: Ottosson, Mikael
  Language:
  Swedish
  Published: 2013
  Classification: Qblb
  Available as: Book
 6. Stadsutveckling - vad är det?

  Subtitle: 128 sidor erfarenheter och metoder
  By: Lindholm, Teresa
  Language:
  Swedish
  Published: 2011
  Classification: Odg
  Available as: Book
 7. Olja för blåbär

  Subtitle: energi, makt och hållbarhet
  By: Landgren, Johan
  Language:
  Swedish
  Published: 2015
  Classification: P.0812
  Available as: Book
 8. Välfärd utan tillväxt

  Subtitle: så skapar vi ett hållbart samhälle
  By: Jackson, Tim
  Language:
  Swedish
  Published: 2011
  Classification: Qaacg
  Available as: Book

Audience:

Tags:

Written by: Anna-Stina Takala Monday, February 20, 2017