Frågor och svar om nya Fittja bibliotek

Varför flyttar biblioteket? Här svarar vi på några frågor.

Varför flyttar Fittja bibliotek?

Fittja bibliotek ligger sedan många år en trappa upp i nuvarande centrum. Många har svårt att hitta platsen. Med nya och synliga lokaler i markplan kan fler ta del av bibliotekets verksamhet.

Hur påverkas biblioteket av att dela lokaler med Botkyrka konsthall?

Att bo ihop med Botkyrka konsthall gör att ett offentligt rum kan vara öppet fler timmar i veckan. Tillsammans kan huset erbjuda fler sätt för Botkyrkaborna att både själva uttrycka sig och ta del av kultur.

Vad är vinsterna med att ha gemensamma lokaler för konsthall och bibliotek?

Besökare kan enkelt röra sig mellan och ta del av både konsthall och bibliotek. Lägre trösklar till konsthall och bibliotek för Fittjas invånare. Verksamheterna har delvis olika målgrupper där gemensamma lokaler kan skapa möten mellan dessa som kan leda till större trygghet, ny kunskap och nya spännande relationer.

Vad är fördelarna med att flytta Fittja bibliotek?

De nya lokalerna byggs utifrån de erfarenheter biblioteket har av Fittjabornas önskemål och behov. Därför blir det t ex i nya Fittja bibliotek fler enstaka studieplatser och bokningsbara rum. Biblioteket satsar också på en flexibel möblering så att våra besökare kan vara med och påverka aktiviteter och utbud.

Biblioteket fortsätter självklart att som nu erbjuda språkutvecklande aktiviteter för alla målgrupper. Precis som idag blir det sagostunder och lovverksamhet för barn och unga, läsecirklar och språkkafé för vuxna, läxhjälp, författarprogram och andra evenemang för alla.

Kommer det gå att hyra lokalen för föreningsmöten, fester och kalas?

I huset kommer det finnas möjlighet att boka enskilda studieplatser och ett grupprum för upp till 8 personer. 2019 öppnar Kultur- och fritidsförvaltningen även upp två nya möteslokaler för ca 30 personer i Fittja gård. De kan bokas av föreningar och invånare för möten. Utöver det öppnas ytterligare en lokal för fester och kalas. Den heter Loftet och ligger i Subtopias lokaler på Albyberget som är ca 15 minuters promenad från Fittja.

När öppnar biblioteket och konsthallens nya lokaler?

Kultur- och fritidsförvaltningen får nyckeln till de nya lokalerna i mars 2019. Efter det ska verksamheterna flytta in före öppning. Det tar ca två månader. Därefter invigs de nya lokalerna tillsammans med Botkyrkaborna, den 18 maj.

Vilka bygger?

Fittja centrumfastigheter/Kungsmontage bygger både nya lokaler för konsthall och bibliotek och andra delar av nya Fittja centrum.

Blir det några andra förändringar?

Ja, Fittja bibliotek får ett tillgängligt, nytt och unikt system för placering av bibliotekets böcker och övriga material. Med färger och symboler ska det bli lättare att hitta i biblioteket. Systemet är framtaget särskilt för Bibliotek Botkyrka. 

Varför har Bibliotek Botkyrka infört det nya systemet?

Syftet med det nya hyllsystemet är att göra det enkelt för besökarna att hitta det de söker i biblioteket. Vi har också vårt läsfrämjande uppdrag enligt bibliotekslagen, och vill stimulera till läsning. Genom färger och symboler blir det nu enklare att hitta bibliotekets olika ämnesområden. Det här är att tillgängliggöra biblioteken mer för alla.

Varför görs förändringen där andra språk än svenska kommer före just svenskan? 

Vi har en bibliotekslag som tydligt ger oss ett uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska. I Botkyrka talas fler än 100 språk. Genom att följa lagen kan vi skapa mer angelägna biblioteksrum för våra invånare. 

Vad tror ni att systemet kommer att få för effekt? 

Språken står i alfabetisk ordning, där de andra språken än svenska och engelska tidigare har stått för sig. Att som individ hålla sina modersmål vid liv genom t ex läsning är viktigt för identiteten, men också för utvecklingen av svenska språket. När språken nu kommer närmare varandra i hyllorna, ser vi en möjlighet att locka till läsning på fler språk, och alltså också på svenska.

Var kan jag läsa utredningen som ligger till grund för det nya hyllsystemet?

Den kan du läsa här.