Fördjupat om Bibliotek Botkyrka

Vill du veta mer om Bibliotek Botkyrka? Här finns studier och uppsatser, som är skrivna med våra bibliotek som utgångspunkt.

"In i sagans land" : Aktionsforskning i bibliotekspraktiken med syfte att utveckla sagostunden av Christina Johnson. Masteruppsats från Uppsala universitet, 2014.


"Mer bio än bibliotek": Klassifikation och medieuppställning i det senmoderna samhället av Max Elnerud. Masteruppsats från Uppsala universitet, 2014.Den mångskiftande mångkulturalismen : En kritisk diskursanalys av mångkulturalism i bibliotekskontext utifrån ett intersektionellt etnicitetsperspektiv av Madeleine Söderberg. Masteruppsats från Uppsala universitet, 2015.


Observationer på Alby bibliotek 2013, Regionbibliotek Stockholm, 2014.Bibliotek Botkyrkas flitigaste e-bokslåntagare, rapport av Anna-Stina Takala, 2014.Folkbibliotekens uppdrag med avseende på litteracitet och flerspråkighet hos kortutbildade vuxna med svenska som andraspråk av Peter Björkman. Bidrag till konferensen Mötesplats Borås, 2014. 


Utvärdering av hylluppställningen på Alby bibliotek av Klara Stephenson-Möller. Studentuppsats, 2015. 


En skrift om delaktighet - Kultur- och fritidsförvaltningens arbete med barn och unga i bygg- och renoveringsprojekt, 2017.


Klartext inom Bibliotek Botkyrka
- Förslag till gemensamt system för hylluppställning. Utredning av Annette Johansson, 2018.