För pedagoger

Här hittar du som är pedagog i skola, förskola och SFI information om vad biblioteken erbjuder. Vi har bland annat sagostund, sexårsvisning, bokprat för årskurs 4, klassbesök och biblioteksvisningar för SFI.

Sagostunder för barn 

Välkommen på sagostund  för barn. Ordinarie sagostunder hålls på svenska och riktar sig till förskolegrupper och vårdnadshavare med hemmavarande barn. Vi läser, berättar, rimmar, sjunger eller pysslar tillsammans i anknytning till sagor och berättelser från hela världen.

Minibio är ett alternativ till sagostunden där barnen får titta på en kortfilm. Syftet med filmvisningen är att erbjuda film anpassad för förskolebarnens utveckling och att kunna erbjuda en totalupplevelse av rörliga bilder.

Skulle ni vilja arbeta med ett särskilt tema? Eller vill ha böcker på ett specifikt språk? Det är bara att kontakta oss, så ordnar vi böcker som ni sedan kan hämta på närmsta bibliotek.

Kontakta ditt närmsta bibliotek för mer information. Här ser du sagostunder som är aktuella just nu.

Lästips


Sexårsvisning för alla i förskoleklass: Biblioteket är ditt! Upptäck biblioteket

Inom konceptet Botkyrkas kulturella allemansrätt bjuds alla barn i förskoleklass in, för visning av biblioteket. Förskoleklassen får besöka biblioteket och får veta mer om vad biblioteket har att erbjuda.

På ett lekfullt sätt lär vi barnen vad bibliotek och böcker är, hur man hittar på bibliotek och vilka olika medier som finns. Besöket avslutas ofta med att barnen i förskoleklassen får ett eget biblioetkskort och en bokgåva. Kortet är gratis men dessförinnan måste vårdnadshavare skriva under en blankett. Denna blankett skickas hem med barnet, finns att hämta på biblioteket eller kan skrivas ut här. Kontakta ditt närmsta bibliotek för mer information.

Läs mer och boka här!

Blankett för bibliotekskort att skriva ut och skriva under

flicka som blåser pappersflingor i olika färger

 
För alla i årskurs 4 - Kom på bokprat! Hitta läslusten

Årskurs 4 erbjuds varje år bokprat på biblioteket. Detta är 4:ornas kulturgaranti.

Det är genom språket människor utvecklar sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Det är viktigt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

När barnen går i årskurs 4 kan de oftast läsa och brukar vara öppna för och nyfikna på lästips. Vi tipsar om böcker och andra medier med olika svårighetsgrad och olika teman.

Det går att hitta en bok till alla! Vi hoppas att barnen kommer tillbaka på fritiden, och ni är också alltid välkomna med klassen förstås.

Viktigt när du ska boka

Boka Bokprat på det bibliotek i den kommundel där skolan ligger. Om ingen av tiderna passar så hör av dig till ditt närmaste bibliotek. Då kan vi komma överens om en ny tid.

Gör du en intresseanmälan så kontaktar vi dig och kommer överens om datum och tid för bokprat.

Vi vill att ni lånar de medier barnen har i skolan på s k lärarkort. Om du inte har något sådant kontakta ditt bibliotek så ordnar vi det.

Läs mer och boka!Klassbesök

Du som lärare på Botkyrka kommuns skolor/friskolor får ett lärarkort för att låna skön- och facklitteratur till klassen för till exempel gruppläsning eller temaläsning. Lärarkort får du genom att kontakta någon i personalen på Botkyrka bibliotek.

Det här gäller för lärarkort

  • Lånetiden är samma som för andra, men det blir aldrig några avgifter.
  • Till kortet har du en pin-kod så att du enkelt kan använda utlåningsapparat samt beställa och låna om via bibliotekens webbplats.
  • Lärare kan även låna talböcker som ombud till elever som har läshinder.
  • Dvd-filmer går inte att låna till skolan eftersom biblioteken endast har rätt att låna ut filmerna för privat bruk.
  • Det går inte att göra fjärrlån på lärarkortet.
  • Lärare får påminnelser på media som inte lämnas tillbaka, men skolan blir inte ersättningsskyldiga.
  • Böcker/media som barnen ska ta med sig hem för privat bruk lånar de på sitt eget kort.
  • Lärarens egna lån sker på det privata kortet, även sådant som gäller fortbildning. 

Boka kultur

Botkyrkas kulturella allemansrätt ger alla barn och ungdomar i Botkyrka ett rikt och varierat kulturprogram av hög konstnärlig och pedagogisk kvalitet.  Här ryms kulturella upplevelser och eget skapande.

En aktivitet per årskurs är utvald och räcker till samtliga elever och återkommer varje läsår -  en "kulturgaranti"!   Det ska vara lätt att integrera kulturupplevelsen i den ordinarie undervisningen. Det blir en rättighet för alla elever i Botkyrka.

Du som är pedagog bokar här.

sfiVisning av biblioteket för SFI-grupper

Välkommen att boka ett besök på biblioteket med SFI-grupper. Under besöket pratar vi om biblioteket som plats och vad vi har att erbjuda. Vi visar vart du hittar  lättlästa böcker, studiematerial och böcker på flera språk. Vi berättar om våra aktiviteter så som språkcafé och lättlästa bokcirklar.

Vi tar emot grupper på max 15 personer. Visningen pågår i cirka en timme. Informera oss om språknivå på gruppen så vi kan anpassa visningen.

För att boka kontaktar ni det bibliotek ni vill besöka.

Hallunda bibliotek
hallunda.bibliotek@botkyrka.se
08-530 625 90

Tullinge bibliotek
tullinge.bibliotek@botkyrka.se
08-530 629 20

Alby bibliotek
alby.bibliotek@botkyrka.se
08-530 629 80

Fittja bibliotek
fittja.bibliotek@botkyrka.se
08-530 629 75

Tumba bibliotek
På Tumba bibliotek är det fasta tider för SFI-visningar enligt följande:

Tisdagar kl. 10-11 och 13-14 
Kontakta AliReza.Khanicheh@botkyrka.se
  

Välkomna!   

Tips!
Här kan du läsa om vad vi erbjuder för att träna svenska.

Här hittar du aktiviteter och samhällsinformation för Nya i Sverige.