Trivselregler

Välkommen till biblioteket! För allas trevnad gäller detta när du besöker oss:
  • Vi har nolltolerans mot alla typer av kränkande beteende.

  • Visa hänsyn och respekt för både andra besökare och personal.

  • Det är inte tillåtet att äta eller dricka inne i biblioteksrummet.

  • Samtala gärna men anpassa ljudnivån efter omgivningen.

  • Barn är målsmans ansvar.

  • Plocka i ordning efter dig och släng ditt skräp i en papperskorg

 

Tack för att du visar hänsyn och gör biblioteket till en trygg och trivsam plats för alla!

I de fall våra trivselregler inte efterlevs, så har personalen rätt att be den som bryter mot dem att lämna lokalerna.

Search the catalogue

Language