Tillgänglighet för webbplatsen

Biblioteken i Botkyrka ansvarar för denna webbplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Det här dokumentet beskriver hur vi följer relevanta lagar och standarder med kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera problem till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Denna webbplats överensstämmer till stor del med relevanta lagar och standarder, men vi är medvetna om att det finns vissa brister.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från bibliotek.botkyrka.se som är otillgängligt för dig, men som är undantaget från tillämpningsområdet enligt beskrivningen nedan kan du skicka ett e-postmeddelande till  jessica.jonson@botkyrka.se 

Rapportera problem med webbplatsens tillgänglighet

Vi gör ständigt vårt bästa för att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker några problem som inte beskrivs på den här sidan, skulle vi vara tacksamma om du skulle fylla i formuläret längre ner på denna sida för att varna oss om problemet.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.  

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Denna webbplats är i stort sett kompatibel med nivå AA i standard Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Innehållet som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

  • •    Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
    •    Det förekommer att tabeller används för styling. (DIGG R83)
    •    Omslagsbilder saknar text om bilden saknas eller är dålig. (WCAG A 1.4.5)
    •    Det går inte att navigera i alla delar av webbplatsen via tangentbord. (WCAG AA 2.4.5)
    •    Formulär fungerar inte helt korrekt med skärmläsare (WCAG A 2.5.3, 4.1.2)

Vi arbetar ständigt med att underhålla vår webbplats och förbättra dess tillgänglighet. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under Q4 2022.

Orimligt betungande anpassning

bibliotek.botkyrka.se åberopar undantag för orimligt betungande anpassning i enlighet med relevanta lagar och standarder om digital tillgänglighet för offentliga tjänster för följande innehåll.

  • Timerfunktion som räknar ner tills sidan blir inaktuell

Det kommer att krävas stora ansträngningar för att komma till rätta med dessa problem, och vi kommer inte att kunna få detta gjort under 2023.

Hur vi testade webbplatsen

Vår leverantör har arbetat i enlighet med WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen.

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.

bibliotek.botkyrka.se publicerades den 23  maj 2023.

Rapporten uppdaterades den 23  maj 2023.

Rapportera tillgänglighetsproblem

Search the catalogue

Language