Biblioteket kommer hem

Biblioteket kommer hem

Om du har svårt att ta dig till biblioteket kan vi komma hem till dig med böcker och annat som du vill låna.

Biblioteket kommer hem är en tjänst för dig som är sjuk en längre tid, är rörelsehindrad eller har en annan funktionsnedsättning som gör att du själv inte kan komma till biblioteket.

Vi kommer hem till dig var fjärde vecka med det du vill låna.

Förutom vanliga böcker kan du också låna talböcker, musik och böcker med extra stor stil.

Kontakta ditt bibliotek så får du veta mer!

 

Blankett för att ansöka om Biblioteket kommer hem (pdf)

Language