Det här ska vi göra på biblioteken i år

Ta del av Bibliotek Botkyrkas verksamhetsplan 2017!

Under året ska biblioteken bidra till digital delaktighet.

Biblioteken ska få bättre skyltar och bli mer tillgängliga. Biblioteken ska också nå fler små barn och deras vuxna.

Fler Botkyrkabor ska erbjudas möjlighet att arbeta på biblioteken.

Det är några av de saker vi ska jobba med under 2017.

Läs hela vår verksamhetsplan för att få veta mer!

Tags:

Tuesday, January 31, 2017