Det här ska vi göra 2018

Läs Bibliotek Botkyrkas verksamhetsplan!

Varje år tar vi på biblioteken fram en plan för vad vi ska utveckla under det kommande året.

Planen utgår från mål som våra politiker i Kultur- och fritidsnämnden sätter upp. Den utgår också från vårt biblioteksprogram, som antogs av kommunfullmäktige under hösten 2017.

Här är några områden där vi på biblioteken kommer att genomföra aktiviteter 2018:

  • Digital delaktighet för vuxna som behöver öka sin digitala kompetens. 
  • Medier och arrangemang på många språk, på svenska och andra språk som finns representerade i kommunen samt nationella minoritetsspråk, för att stärka Botkyrkabornas identitet och samhörighet med andra. 
  • Boken kommer och uppsökande verksamhet mot äldre.
  • Uppsökande arbete gentemot små barn och deras familjer.


Vill du veta mer om vad vi ska göra? Läs hela verksamhetsplanen [pdf]! 

Detaljerade mål och aktiviteter, som utgår från verksamhetsplanen, finns också i våra två enhetsplaner, som inte är publika ännu.

Tags:

Wednesday, January 17, 2018