Bruna barn i litteraturen

Det är viktigt för alla barn att se sig själva i världen, vilket bland annat inkluderar att hitta förebilder som liknar dem själva. Att barn kan känna sig representerade i barn- och ungdomslitteraturen är av stor betydelse. Det stärker självkänslan och säkert ökar det också motivationen att läsa och ta del av litteratur och andra kulturuttryck. Samtidigt kan det i förlängningen vara förödande för barn att mötas av bilder där de stereotypiseras utifrån historiskt belastade karikatyrer.

Webbplatsen Resurssida.se har därför skapats av bibliotekarien Lena Grönlund, som en hjälp för bibliotekarier, lärare och föräldrar att hitta litteratur som kanske annars kan försvinna i det övriga utbudet. Det är litteratur med icke-vita karaktärer och särskilt med fokus på målgruppen bruna barn med afrikanska rötter. Listan som följer nedan utgör ett urval av de titlar som presenteras på Resurssida, så läs gärna mer om dem där! Webbsidan är under uppbyggnad.

Resurssida.se och Lena Grönlund har 2013 tilldelats fackförbundet DIKs utvecklingsstipendium Creo.

Artikeln har tidigare publicerats i tidningen BIS nr 3/2013.

 

Ett fel uppstod när den här delen av sidan skulle ritas ut.

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Anna-Stina Takala den 30 oktober 2013