Botkyrka kommun har ett nytt biblioteksprogram

Den 26 oktober 2017 klubbade kommunfullmäktige igenom ett nytt biblioteksprogram för kommunen. Programmet gäller för åren 2018-2022.

I programmet beskrivs den riktning som folkbiblioteken, skolbiblioteken och Mångkulturellt centrums bibliotek ska ta under de kommande åren. 

Biblioteksprogrammet beskriver att biblioteken ska vara en kraft för ett hållbart Botkyrka. Biblioteken ska bidra till ökad kunskap och sammanhållning i kommunen.

Mänskliga rättigheter ska vara en bas för bibliotekens verksamhet och biblioteken ska se till att det uppstår möten mellan människor, språk och kulturer.

Biblioteken i kommunen ska samarbeta med varandra.

Viktiga målgrupper för programmet är bland annat barn och ungdomar, personer med kort utbildningsbakgrund, äldre, personer med funktionsnedsättning och personer som bott en kort tid i Sverige.

Alla som bor i Botkyrka ska ges möjlighet till inflytande och delaktighet i bibliotekens verksamhet. 

Biblioteksprogrammet har tagits fram i dialog med personer som bor i kommunen, föreningar, anställda, Ungdomsfullmäktige, med flera.

Programmet utgår från lagar som till exempel bibliotekslagen, skollagen, lagen om nationella minoriteter. Biblioteksprogrammet utgår också från kommunens gemensamma styrdokument, som Strategi för jämlikhet, Botkyrkas kreativa strategi, med flera.

Läs gärna biblioteksprogrammet! Du hittar biblioteksprogrammet här.

En lättläst version kommer senare i vinter. 

Tags:

Monday, November 6, 2017