Barnkonventionen

På denna lista hittar du faktaböcker för barn i förskoleåldern som belyser de viktigaste artiklarna i Barnkonventionen.

Barnkonventionen om barns rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och nästan alla länder i världen har ratificerat den. Att ett land har ratificerat en konvention innebär att det har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, som ett av de första länderna. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag.

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 är ”sakartiklar” som slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha.

Den viktigaste artikeln i Barnkonventionen – artikel 3 om att barnens bästa ska alltid komma första hand är en övergripande bestämmelse där övriga artiklar upplyser regeringar, myndigheter och alla institutioner om vilka regler ska beaktas med allt arbete där barn är en aktör.

Dessa är:

 • artikel 2 om ickediskriminering,
 • artikel 6 om barnets rätt till liv och utveckling
 • artikel 12 om barnets rätt att göra sin röst hörd och få den beaktad.

FN:s barnrättskommitté ger i sin allmänna kommentar nr 14 förslag på rättigheter som är extra viktiga i en prövning av barnets bästa:

 • Barnets rätt att uttrycka sina åsikter
 • Barnets rätt till identitet
 • Barnets rätt till familjemiljö och relationer
 • Barnets rätt till omsorg
 • Barnets rätt till skydd och säkerhet
 • Barnets rätt till hälsa
 • Barnets rätt till utbildning

Nedan hittare du faktaböcker för barn i förskoleåldern som belyser de viktigaste artiklar i Barnkonventionen.

Barnkonventionen

 1. Alla barns rätt

  Subtitle: en bilderbok om Barnkonventionen
  By: Stalfelt, Pernilla
  Language:
  Swedish
  Published: 2010
  Classification: Oc.01(yb)
  Available as: Book
 2. Rätt lätt1 till 6 år

  Subtitle: om barnets rättigheter
  By: Swärd, Susann
  Language:
  Swedish
  Published: 2015
  Classification: Oc.01
  Available as: Book
 3. Rätt lätt

  Subtitle: om barnets rättigheter
  By: Swärd, Susann
  Language:
  Swedish
  Published: 2017
  Classification: Oc.01
  Available as: Book
 4. Barnets bästa

  By: Palm, Linda
  Language:
  Swedish
  Published: 2014
  Classification: Oc.01
  Available as: Book
 5. Alla har rätt

  Subtitle: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna i bild
  Language:
  Swedish
  Published: 2008
  Classification: Oc.01(yb)
  Available as: Book
 6. Alla vi barn i världen

  Subtitle: FN-konventionen om barnets rättigheter
  By: Peterson, Hans
  Language:
  Swedish
  Published: 1996
  Classification: Oc.01
  Available as: Book
 7. Barnens lag

  Subtitle: en bok för barn om FN:s barnkonvention
  By: Alcalá, Jesús
  Language:
  Swedish
  Classification: Oc.01
  Available as: Book
 8. Demokratihandboken

  By: Buregren, Sassa
  Language:
  Swedish
  Classification: Ocgaa
  Available as: Book
 9. Lika värde

  By: Palm, Linda
  Language:
  Swedish
  Published: 2014
  Classification: Oc.01
  Available as: Book
 10. Ett eget namn

  By: Palm, Linda
  Language:
  Swedish
  Published: 2014
  Classification: Oc.01
  Available as: Book
 11. Säga sitt

  By: Palm, Linda
  Language:
  Swedish
  Published: 2014
  Classification: Oc.01
  Available as: Book
 12. Äta mat

  By: Palm, Linda
  Language:
  Swedish
  Published: 2014
  Classification: Oc.01
  Available as: Book
 13. Känna trygghet

  By: Palm, Linda
  Language:
  Swedish
  Published: 2014
  Classification: Oc.01
  Available as: Book
 14. Gå i skola

  By: Palm, Linda
  Language:
  Swedish
  Published: 2014
  Classification: Oc.01
  Available as: Book
 15. Få vård

  By: Palm, Linda
  Language:
  Swedish
  Published: 2014
  Classification: Oc.01
  Available as: Book
 16. Lek, vila och fritid

  By: Palm, Linda
  Language:
  Swedish
  Published: 2014
  Classification: Oc.01
  Available as: Book
 17. Hurrraa!! Alla barns rätt

  Subtitle: en bilderbok om Barnkonventionen 20 år
  By: Stalfelt, Pernilla
  Language:
  Swedish
  Published: 2009
  Classification: Oc.01(yb)
  Available as: Book
 18. En egen plats

  By: Palm, Linda
  Language:
  Swedish
  Published: 2014
  Classification: Oc.01
  Available as: Book

Audience:

Tags:

Review by: Yildiz Ilgar Wednesday, April 29, 2020