Satsningar och effektiviseringar inom Bibliotek Botkyrka

Det här gäller under året 2020.

Satsningar på biblioteken

Biblioteken är till för alla och det finns behov av att nå fler invånare, som själva inte tar sig till biblioteket.  
 
Personal är bibliotekens viktigaste resurs, och därför prioriterar Kultur- och fritidsförvaltningen att anställa fler bibliotekarier. En extra tjänst skapas  för arbetet  med utveckling av språk tidigt hos små barn genom projektet Bokstart.   
 
Förvaltningen satsar också mer pengar på bibliotekslokalerna i Fittja och Tumba. 


Effektiviseringar i Botkyrka kommuns verksamheter

Alla kommunens nämnder har krav på 2 procents årliga effektiviseringar.  
 
Eftersom biblioteken i Botkyrka har en större budget 2020 än 2019 kan man inte säga att biblioteken sparar eller skär ned, utan just effektiviserar, eller omprioriterar inom verksamheten.  
 
Biblioteken effektiviserar när det gäller inköp av böcker, tidningar och andra medier. Bibliotek Botkyrka har länge haft en stor mediabudget och det läggs mycket arbetstid på urval, inköp och iordningsställande av böckerna.   
 
Mediabudgeten minskar nu med 25 procent. Det påverkar självklart mängden böcker och tidningar som köps in under året.   
 
 

Bibliotekarier arbetar med urval

Botkyrkas bibliotekarier gör en professionell bedömning, både av vad som är mest efterfrågat och vad som av andra orsaker är angeläget att ha på biblioteken.   

Bibliotekarierna följer de riktlinjer för inköp som Bibliotek Botkyrka har och satsar mest på bibliotekens, enligt lag, prioriterade målgrupper barn, personer med funktionsnedsättning och personer med annat modersmål än svenska.  

Som besökare kan du alltid lämna förslag på böcker och andra medier som du tycker att biblioteket borde köpa in. Det gör du antingen på bibliotekens webbplats, eller genom att prata med personalen. Du kan också fjärrlåna böcker som biblioteket inte köper in.   

Vad biblioteken väljer att köpa mindre av beror på vad medborgarna efterfrågar. Därför kommer antal tidningar att påverkas  mest. Många tidningar kostar mycket men det är få som läser dem. I vissa fall går tidningarna istället att läsa i databasen Pressreader, som nås via bibliotekets webbplats, eller via en app. I vissa fall finns tidningarna från och med i år endast på ett av kommunens bibliotek. Gamla nummer kan som vanligt reserveras och skickas till önskat bibliotek. 
 
Prata med personalen om du söker något speciellt så hjälper de dig!  

 

Läget för Sveriges kommuner i stort

De flesta kommuner och regioner arbetar med effektiviseringar och besparingar inför budgetåret 2020 (enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR). 
 
Det är för att barn, unga och äldre ökar snabbare i antal än gruppen som arbetar och kan betala skatt. Samtidigt går Sverige under 2020 in i en lågkonjunktur. Behovet av resurser som krävs för att välfärden ska fungera på dagens nivå ökar alltså snabbare än skatteintäkterna.  
 

  1. Kontakt & öppettider

    Här hittar du öppettider och kontaktuppgifter till våra sex bibliotek. Välkommen!

  2. Tyck till!

    Dina åsikter är värdefulla för oss. Hjälp oss bli bättre!

Tags:

Thursday, February 6, 2020