Internetstuga på Tullinge bibliotek

Välkommen med dina frågor!

När:
Sista tillfället har redan varit
Plats:
Tullinge bibliotek
Målgrupp:
Unga vuxna 18-25, Vuxna, Seniorer

Du lär dig mer om Internet och bibliotekets e-tjänster, som e-böcker.

Kommande händelser