Regler för fjärrlån

Om boken du söker inte finns på Bibliotek Botkyrka kan du önska att vi lånar in boken från ett annat bibliotek. Det kallas fjärrlån.

Det är gratis att göra ett fjärrlån från andra bibliotek i Sverige och Norden. Lån från bibliotek utanför Norden kostar dig 150 kronor. Lämna ditt önskemål genom att besöka ditt närmsta bibliotek, ring eller skicka e-post. Det är biblioteket som avgör om vi köper in boken eller gör ett fjärrlån. Här kan du lämna önskemål om inköp eller fjärrlån.Bibliotek Botkyrka lånar in:

 • faktaböcker och äldre litteratur som är svår att hitta
 • smalare skönlitteratur och klassiker
 • böcker på andra språk än svenska
 • artiklar

 


Bibliotek Botkyrka lånar inte in:

 • böcker som finns på biblioteken i Botkyrka, men som är utlånade eller referensböcker
 • böcker som är under inköp
 • kurslitteratur
 • skönlitteratur som är lätt att få tag i på många bibliotek
 • cd, dvd, cd-rom eller multimedia
 • ljudböcker
 • barnböcker på svenska

              
Vi hjälper dig gärna att få tag i sådant som vi inte lånar från andra bibliotek, eller att hitta likvärdig litteratur på biblioteken i Botkyrka.

 

Fjärrlån av artiklar

Om du vill låna en artikel från en tidskrift, beställer vi en kopia av artikeln åt dig. Det kostar lika mycket som det kostar att skriva ut på våra bibliotek - två kronor per sida.